Cẩu đa địa hình mới

Cẩu đa địa hình mới

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF40G-2
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF40G-2

Model ATF40G-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 40 tấn Cần chính 35.2 m Chiều cao nâng móc tối đa…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF50G-3
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF50G-3

Model ATF50G-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 40 tấn Cần chính 10 m - 40 m Chiều cao nâng móc tối…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF70G-4
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF70G-4

Model ATF70G-4 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 70 tấn Cần chính 11.1 m - 52.1 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF100G-4
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF100G-4

Model ATF100G-4 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 100 tấn Cần chính 11.2m - 51.2m Chiều cao nâng móc…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF110G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF110G-5

Model ATF110G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 110 tấn Cần chính 13m - 52m Chiều cao nâng móc tối…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF130G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF130G-5

Model ATF130G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 130 tấn Cần chính 12.8 m - 60 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF180G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF180G-5

Model ATF180G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 180 tấn Cần chính 13.2 m - 60 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF220G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF220G-5

Model ATF220G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 220 tấn Cần chính 13.2 m - 68 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF400G-6
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF400G-6

Model ATF400G-6 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 400 tấn Cần chính 15 m - 60 m Chiều cao nâng móc…
0919725357