Cẩu bánh xích mới

Cẩu bánh xích mới

Cẩu bánh xích GTC-350
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-350

Model GTC-350 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  35 tấn x 3 m Cần chính 10.9 m - 27.2 m Chiều cao nâng…
Cẩu bánh xích GTC-500
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-500

Model GTC-500 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  50 tấn x 3 m Cần chính 11.0 m - 34.7 m Chiều cao nâng…
Cẩu bánh xích GTC-600
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-600

Model GTC-600 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  60 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m - 36.0 m Chiều cao nâng…
Cẩu bánh xích GTC-800
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-800

Model GTC-800 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  80 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m - 43.0 m Chiều cao nâng…
Cẩu bánh xích GTC-1200
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-1200

Model GTC-1200 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  120 tấn x 3 m Cần chính 12.8 m - 47.2 m Chiều cao…
0919725357