Cẩu tự hành trên xe tải mới

Cẩu tự hành trên xe tải mới

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3

Model GT-300EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 34 m Chiều cao nâng móc tối đa…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2

Model GT-350E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 35 tấn Cần chính 10.6 m - 34 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2

Model GT-550E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 55 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều cao nâng móc…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX

Model GT-600EX Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng móc tối đa bao…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3

Model GT-600EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng móc tối đa…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3

Model GT-750EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 75 tấn Cần chính 47 m Chiều cao nâng móc tối đa…
0919725357