cẩu tự hành bánh lốp

Cẩu địa hình GR-300EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-300EX-3

Model GR-300EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 9.7 m - 31 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-500EXL-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXL-3

Model GR-500EXL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 51 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-500EXS-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-500EXS-3

Model GR-500EXS-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 50 tấn Cần chính 10.2 m - 33 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-130EX
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-130EX

Model GR-130EX-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 13 tấn Cần chính 5.3 m - 23.8 m Chiều…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF130G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF130G-5

Model ATF130G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 130 tấn Cần chính 12.8 m - 60 m Chiều…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF180G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF180G-5

Model ATF180G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 180 tấn Cần chính 13.2 m - 60 m Chiều…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF220G-5
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF220G-5

Model ATF220G-5 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 220 tấn Cần chính 13.2 m - 68 m Chiều…
Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF400G-6
Liên hệ

Cẩu thuỷ lực đa địa hình ATF400G-6

Model ATF400G-6 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 400 tấn Cần chính 15 m - 60 m Chiều…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-300EL-3

Model GT-300EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 30 tấn Cần chính 34 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-750EL-3

Model GT-750EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 75 tấn Cần chính 47 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EL-3

Model GT-600EL-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-600EX

Model GT-600EX Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 43 m Chiều cao nâng…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-550E-2

Model GT-550E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 55 tấn Cần chính 11.1 m - 42 m Chiều…
Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2
Liên hệ

Cẩu tự hành trên xe tải GT-350E-2

Model GT-350E-2 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 35 tấn Cần chính 10.6 m - 34 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-600EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-600EX-3

Model GR-600EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 60 tấn Cần chính 11 m - 43 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-800EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-800EX-3

Model GR-800EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 80 tấn Cần chính 12 m - 47 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-1100EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-1100EX-3

Model GR-1100EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 110 tấn Cần chính 12 m - 56 m Chiều…
Cẩu địa hình GR-1450EX-3
Liên hệ

Cẩu địa hình GR-1450EX-3

Model GR-1450EX-3 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa 145 tấn Cần chính 13.1 m - 61 m Chiều…
Cẩu bánh xích GTC-350
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-350

Model GTC-350 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  35 tấn x 3 m Cần chính 10.9 m -…
Cẩu bánh xích GTC-500
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-500

Model GTC-500 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  50 tấn x 3 m Cần chính 11.0 m -…
Cẩu bánh xích GTC-600
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-600

Model GTC-600 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  60 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m -…
Cẩu bánh xích GTC-1200
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-1200

Model GTC-1200 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  120 tấn x 3 m Cần chính 12.8 m…
Cẩu bánh xích GTC-800
Liên hệ

Cẩu bánh xích GTC-800

Model GTC-800 Thương hiệu Tadano Sức nâng tối đa  80 tấn x 3 m Cần chính 11.5 m -…
0919725357